Princip tepelných čerpadel 

 • Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněna.
 • V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho na rozdíl od potravin v ledničce neomezené množství.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody.    
Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Je to stejný princip, jako když pumpičkou foukáte kolo. Vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí. Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Jak ale získat teplo z místa, kde je zima?  Ještě více to místo ochladit a tím mu teplo odebrat. Díky tomuto principu může tepelné čerpadlo získat teplo i ze vzduchu, který má teplotu - 20°C. Získávání tepla z takto nízkých teplot je o něco méně efektivní, ale pořád ještě výhodné. 

Co je topný faktor? 

 • Topný faktor COP ukazuje, jak je tepelné čerpadlo efektivní (úsporné). Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.   
 • Různé typy tepelných čerpadel mají různé topné faktory. Velmi záleží na zdroji, ze kterého tepelné čerpadlo získává energii.
 • Topný faktor tepelného čerpadla země/voda je během celého roku vysoký. I při mrazech dosahuje hodnot až 4,8(0/35oC).
 • Topný faktor tepelného čerpadla vzduch/voda během roku značně kolísá podle venkovní teploty. Při 7oC nad nulou, může dosahovat stejně vysokých hodnot jako tepelná čerpadla země/voda, ale při nižších teplotách klesá na hodnoty 2,9 (při -7oC) nebo 2 (při -15oC).

Které tepelné čerpadlo je nejúspornější?

 • Z principu tepelného čerpadla vyplývá, že čím je menší rozdíl mezi teplotou prostředí ze které energii získáváme a teplotou topné vody pro vytápění, tím levněji tepelné čerpadlo topí.
 • Prakticky to znamená, že nejnižší provozní náklady bude mít tepelné čerpadlo země/voda připojené k podlahovému topení a nejvyšší tepelné čerpadlo vzduch/voda připojené k radiátorům.  

IVT - záruka kvality a spolehlivosti

 • Švédská značka IVT se zaměřuje výhradně na vývoj a výrobu tepelných čerpadel. Specializace a více než 40 let zkušeností, dlouhodobě udržuje značku IVT na špičce v oboru tepelných čerpadel.
 • Tepelná čerpadla IVT jsou navrhována pro náročné skandinávské klima a pravidelně vítězí ve spotřebitelských testech 
 • Od roku 2005 je IVT je součástí koncernu BOSCH Thermotechnik GmbH – největšího evropského dodavatele topenářské techniky.

Jednička na trhu v České republice IVT je s 15 000 instalovanými tepelnými čerpadly dlouhodobě největším dodavatelem tepelných čerpadel v České republice. První tepelné čerpadlo IVT jsme instalovali již v roce 1991 v Roztokách u Prahy a spolehlivě fungovalo více než dvacet let.  Disponujeme největší montážní a servisní sítí v České republice a na Slovensku. PRODEJNÍ SÍŤ IVT >