Plošný kolektor

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Tepelná čerpadla se zemními kolektory jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které mají k dispozici vhodný pozemek.

VÝHODY
  • O 30 % nižší spotřeba elektřiny, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu.
  • Nízké investiční náklady srovnatelné se vzduchovými tepelnými čerpadly.
  • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i plošného kolektoru.
  • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Možné Nevýhody
  • Systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 200 až 400 m².
  • Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky.
  • Rozmístění případných dalších staveb (bazén, garáž), je nutné znát předem, aby se jim plošný kolektor mohl vyhnout.

© Copyright IVT Heating systems