Geotermální vrt

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Ve vrtu je zapuštěna plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Podle velikosti vytápěného domu a místních geologických podmínek, se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 250 m.

VÝHODY
  • Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách. 
  • Výzrazně nižší spotřeba elektřiny než u vzduchových tepelných čerpadel.
  • Využití vrtu pro chlazení domu (pasivní nebo aktivní).
  • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu. 
  • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

MožnéNevýhody

  • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtů 
  • Nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty

© Copyright IVT Heating systems