IVT GEO 312C
země / voda

Prémiové tepelné čerpadlo pro náročné
zákazníky. Nejúspornější řada tepelných
čerpadel IVT s topným faktorem SCOP 5,6
a s vysokým výkonem při ohřevu teplé
vody. Komfortní regulace v českém jazyce,
umožňující dálkové ovládání pomocí
smartphonu.

Vybavení tepelného čerpadla IVT GEO 312C

– Frekvenčně řízený kompresor.
– Nerezový zásobník pro ohřev teplé vody 190 l
– Nízkoenergetická oběhová čerpadla pro primární
i sekundární okruh.
– Ekvitermní regulátor REGO 2000. Možnost rozšíření
regulátoru pro řízení až tří směšovaných okruhů, řízení
ohřevu bazénu.
– Elektrický kotel s kaskádním spínáním 3 – 6 – 9 kW.
– Trojcestný ventil pro ohřev teplé vody.
– Pružné hadice pro tlumení chvění tepelného čerpadla
– Expanzní nádoba a pojistný ventil primárního okruhu,
fi ltry pro primární i sekundární okruh (fi lterball), plnící
sestava.

Tepelné čerpadlo
Rozsah výkonu
Topný výkon při 0 °C / 35 °C
Energetická třída (systém s regulací)
Energetická třída (bez regulace/ohřev vody)
ASCOP studené klima, vysokoteplotní systém
SCOP studené klima, nízkoteplotní systém

IVT GEO 312C
3,0–12 kW
11,8 kW
A+++
A++
4,1 P-design 10 kW
5,6 P-design 11 kW

 EN 14 825.

© Copyright IVT Heating systems